Zaproszenie

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na V Konferencję Dydaktyczną Czasopisma „Choroby Serca i Naczyń”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2013 roku w Hotelu Sheraton w Sopocie.

Przygotowaliśmy interesujący program naukowy, uwzględniający najnowsze standardy diagnostyki i terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Celem wykładów prowadzonych przez uznanych ekspertów współpracujących z naszym pismem będzie dostarczenie Państwu najnowszych informacji i zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. Analiza przypadków klinicznych pomoże Państwu podejmować decyzje w codziennej praktyce lekarskiej.

Podobnie jak rok temu,  patronat nad Konferencją objęła  Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Mamy nadzieję, że zaangażowanie członków Sekcji jeszcze bardziej podniesie wartość merytoryczną prezentacji.

Tematyka przedstawiona podczas grudniowego spotkania będzie przydatna dla lekarzy internistów, kardiologów, hipertensjologów oraz lekarzy rodzinnych pragnących poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę.

Mam nadzieję, że udział w Konferencji będzie dla Państwa ciekawym doświadczeniem, a różnorodność tematów poruszanych w trakcie spotkania przyczyni się do wzbogacenia wiedzy i będzie służyć wymianie poglądów.

Licząc na Państwa aktywny udział w Konferencji, pozostaję z wyrazami szacunku.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz