Program

 

 


Czwartek, 5 grudnia 2019 roku


  SALA A
13.00–13.05 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
13.05–14.30 Sesja 1. Co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego się roku?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
13.05–13.25 Niewydolność serca
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
13.25–13.45 Choroba wieńcowa
prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
13.45–14.05 Choroba tętnic kończyn dolnych u pacjentów obciążonych kardiologicznie
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
14.05–14.25 Migotanie przedsionków
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
14.25–14.30 Dyskusja
14.30–15.00

Sesja satelitarna firmy Novartis: ARNI — czas na poprawę rokowania u pacjentów z HFrEF

1. Inicjacja sakubitryl/walsartan u pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrej NS na podstawie wyników badania TRANSITION i PIONEER-HF
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus

2. Sakubitryl/walsartan a profilaktyka nagłych zgonów sercowych
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

15.00–15.15 Przerwa
15.15–16.00

Sesja satelitarna firmy Recordati: Wytyczne 2019 roku — czy mamy czytelne drogowskazy?      

1. Co jest najważniejsze w nadciśnieniu tętniczym i chorobach współistniejących?
prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

2. Klasyka w nowej odsłonie — czy nowe wytyczne dają praktyczne wskazówki?
prof. dr. hab. n. med. Dariusz Kozłowski

16.00–17.45 Sesja 2. Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2019
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
16.00–16.20 Cukrzyca, stan przedcukrzycowy oraz choroby serca i naczyń
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
16.20–16.40 Zatorowość płucna
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
16.40–17.00 Przewlekłe zespoły wieńcowe
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.00–17.20 Dyslipidemia
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
17.20–17.40 Częstoskurcze nadkomorowe
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
17.40–17.45 Dyskusja
17.45–17.55 Przerwa na kawę
17.55–18.50

Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobami serca i naczyń — jak leczyć naszych chorych?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC, prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

1. Chory z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub astmą i/lub IPF oraz chorobami serca i naczyń — jak leczyć?
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

2. Chory z cukrzycą i chorobami serca i naczyń — jak leczyć?
dr hab. n. med. Filip M. Szymański

3. Chory z zatorowością płucną — jak leczyć?
prof. dr hab. n. med. Michał Ciurzyński

4. Chory z migotaniem przedsionków — jak leczyć?
prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

5. Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobami serca i naczyń — podsumowanie
prof. dr hab. n. med.  Krzysztof J. Filipiak, FESC
18.50–19.00 Przerwa
19.00–19.45 Sesja Jubileuszowa Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
19.00–19.15

Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego — 10 lat minęło...
dr hab. n. med. Filip M. Szymański

19.15–19.45 Dekada 2009–2019: co się zmieniło w farmakoterapii sercowo-naczyniowej w Polsce?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

 


Piątek, 6 grudnia 2019 roku


  SALA A SALA B
8.00–10.15 Warsztaty: ABC opisu EKG
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski,
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

Warsztaty sponsorowane przez firmę MERCK: Kardioendokrynologia
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

8.00–9.00 Warsztaty: ABC opisu EKG — część 1
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski,
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

Warsztaty: kardioendokrynologia — część 1

  • Kiedy choroby tarczycy zamykają drogę do diagnostyki i interwencji kardiologicznej?
  • Migotanie przedsionków — wciąż niedoceniany wykładnik chorób endokrynologicznych


dr hab. n. med. Urszula Ambroziak,
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz,
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski,
dr hab. n. med. Michał Hoffmann

9.00–9.15 Przerwa na kawę
9.15–10.15 Warsztaty: ABC opisu EKG — część 2
prof. dr hab. n. med. Rafał Baranowski,
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

Warsztaty: kardioendokrynologia — część 2

  • Migotanie przedsionków — wciąż niedoceniany wykładnik chorób endokrynologicznych
  • Wahania ciśnienia tętniczego i tachykardia — częste i rzadkie przyczyny


dr hab. n. med. Urszula Ambroziak,
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz,
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski,
dr hab. n. med. Michał Hoffmann

 

 

 

  SALA A
10.15–10.45

Sesja satelitarna firmy Bayer: Pacjent wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego leczony przeciwkrzepliwie w świetle najnowszych wytycznych ESC/PTK
prof. dr hab. n. med.  Krzysztof J.Filipiak, FESC

10.45–11.15

Sesja satelitarna firmy Alfasigma: Rekomendacje dotyczące postępowania w chorobie tętnic kończyn dolnych (LEAD) na podstawie wytycznych ESVS/ESC 2017

1. Ogólne zasady postępowania i farmakoterapii u pacjentów z LEAD
dr hab. n. med. Filip M. Szymański

2. Korzyści z leczenia naczyniowo-plejotropowego w terapii pacjentów z LEAD
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

11.15–11.25 Przerwa
11.25–12.35 Sesja 3. Nowe polskie wytyczne postępowania w nadciśnieniu tętniczym u kobiet w ciąży w praktyce
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Michał Hoffmann
  33-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym planująca ciążę
dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
  44-letnia pacjentka z nadciśnieniem tętniczym rozpoznanym w 8. tygodniu ciąży
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
  22-letnia pacjentka w 10. tygodniu ciąży i przełomem nadciśnieniowym
dr n. med. Agnieszka Olszanecka
 

32-letnia pacjentka ze stanem przedrzucawkowym w 35. tygodniu ciąży
dr n. med. Anna Szyndler

12.35–13.05

Sesja satelitarna firmy Gedeon: Receptor mineralokortykoidowy — dlaczego jest tak istotny w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

13.05–13.20 Sesja satelitarna firmy Biofarm: Nadciśnienie tętnicze „oporne” — jak postępować?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
13.20–13.30 Przerwa na kawę
13.30–15.00 Sesja 4. Leki złożone interdyscyplinarnie — co mówią wytyczne, co mówi EBM?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka, dr hab. n. med. Filip M. Szymański
  Leki złożone w terapii cukrzycy
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
  Leki złożone w terapii nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
  Leki złożone w terapii astmy/POCHP
prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna
  Leki złożone w terapii dyslipidemii
dr hab. n. med. Filip M. Szymański
  Leki złożone w innych dziedzinach medycyny
dr n. med. Marcin Barylski
15.00–16.00

Sesja satelitarna firmy KRKA: Nowe rozwiązania starych problemów

Dwójki i trójki w leczeniu nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

Terapia hybrydowa — przełomowe leczenie, które zmienia oblicze kardiologii w Polsce
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

16.00–16.30 Lunch
16.30–17.05

Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie/Menarini: Nowe wyzwania i nowe możliwości w 2020 roku
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

1. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego — co nowego?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

2. Przewlekłe zespoły wieńcowe — co nowego?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC

17.05–17.45 Sesja 5. Nadciśnienie tętnicze 2019
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, dr n. med. Jacek Wolf
  Wytyczne PTNT 2019 — refleksje po pół roku
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
  Nadciśnienie tętnicze — gorące tematy w 2019 roku
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
17.45–18.45

Sesja satelitarna firmy Servier: Optymalne zapobieganie zawałowi serca — ocena ryzyka i wybór terapii w świetle najnowszych rekomendacji
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. IK, dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

Jak wyodrębnić chorych wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego?

Czy zasada 3 x hipo sprawdza się w praktyce klinicznej?

Podejrzenie choroby wieńcowej — postępowanie diagnostyczne na podstawie nowych wytycznych

18.45–19.15 Sesja 6. Kontrowersje
Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
  Grypa — szczepić czy nie? Kardiologiczny punkt widzenia
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
  Witamina D a nadciśnienie tętnicze
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
19.15–19.45 Walne Zgromadzenie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

 


Sobota, 7 grudnia 2019 roku


  SALA A
09.00–10.00 Sesja 7. Jak postąpisz, gdy wiek determinuje nadciśnienie tętnicze?
Przewodniczące: prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka, dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
9.00–9.20

Nastolatek z nadciśnieniem
prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka

9.20–9.40 Izolowane skurczowe nadciśnienie u osób młodych — odmienności
diagnostyczne i terapeutyczne
dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka
9.40–10.00

Leczenie nadciśnienia u chorego w podeszłym wieku z hipotonią
ortostatyczną
dr hab. n. med. Barbara Wizner

10.00–10.30

Sesja satelitarna firmy Pfizer: Różne obrazy EKG w migotaniu przedsionków — różne leczenie przeciwkrzepliwe?
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

10.30–11.00 Przerwa na kawę
11.00–12.15 Sesja 8. Nowości terapii chorób układu sercowo-naczyniowego okiem…
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
  Nefrologa
prof. dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński
  Diabetologa
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
  Neurologa
dr hab. n. med. Dariusz Gąsecki
12.15–12.30 Przerwa
12.30–14.05 Sesja 9. Praktyka trudniejsza od wytycznych — porozmawiajmy o naszych pacjentach
Przewodniczący: dr n. med. Marcin Barylski, dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
  Pacjent z hipercholesterolemią rodzinną
dr n. med. Agnieszka Mickiewicz
  Pacjent z PADs
dr n. med. Anna E. Płatek
  Pacjent z przewlekłym zespołem wieńcowym
dr n. med. Katarzyna Widecka-Ostrowska
  Pacjent z nadciśnieniem tętniczym opornym
dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny
  Pacjent z udarem
lek. Tomasz Drożdż
14.05–14.20 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl